Prosumers

Vi skal forvandle de rejsende til at været Prosusmers i fremtidens cirkulære turisme

Sep 2019 // Forfattet af
Jacob A. P. Bøgh & Johan Bidstrup

What-sumer?

Prosumer er en sammentrækning af “producer” og “consumer“. Prosumers er altså ikke bare rejsende med klassisk forbrugeradfærd, men gæster, der bidrager til destinationens værdikæde, i forbindelse med deres besøg. De kan være med til at skabe en cirkulær turismeindustri, hvor de gavner destinationen lige så meget som de slider på den. 

Rejsende bidrager traditionelt set til destinationens værdikæde med økonomi og jobs, men som prosumers, vil de også producere værdi til destinationen på et kulturelt, samfundsmæssigt og menneskeligt plan. 

Prosumers er med til at skabe en cirkulær turismeindustri, hvor de gavner destinationen ligeså meget som de slider på den. 

Hvorfor skal vi skabe prosumer-adfærd?

Gretha Thunberg og millioner af andre har talt. Vi har brug for en seriøs omstilling af vores måde at agere på i Verden – som mennesker, som virksomheder og som samfund.

Turismeindustrien sætter i dag et kolossalt aftryk på kloden. Og det er ikke af den gode slags. Vi belaster klima og miljø, men har også alvorlige konsekvenser for de enkelte destinationers samfund, kultur og naturressourcer. Overturisme, nedbrydning af unik natur, skævvridning af boligmarkeder, etc…

Det får ikke lov til at fortsætte. Så for at turismeindustrien skal have en fremtid, er vi nødt til at ændre på måden, mennesker rejser og interagere med destinationer. For Verdens skyld og for vores egen bliver vi nødt til at tage et ansvar. Et ansvar for at skabe bæredygtige rejser, hvor gæsterne ikke sætter negative aftryk, men i stedet er med til at udvikle destinationerne i en cirkulær turisme. Ved at fokusere på rejsende som prosumers istedet for consumers, kan vi bidrage til en grøn udviklingen af  rejseformater og destinationer.

Indflydelse på virksomheder og forretningsmodeller

Prosumers har i fremtiden markant indflydelse på turismens oplevelsesdesign og forretningsmodeller. De rejsende er en spændende ressource og ved at inkludere de rejsende i en cirkulær turisme værdikæde, kan turismeindustrien være med til at løse nogle af samfundets udfordringer. Udvikler vi de rigtige forretningsmodeller kan prosumers skabe værdi for dem selv og for samfundet. 

Consumer + Challenge = Value Creation

Vil du være med til at tage et ansvar og skabe fremtidens prosumers? Så står vi klar til at tage en snak om mulighederne.

Prosume: "Production by consumers". forfattet af den Amerikanske futurist Alvin Toffler i 1980.

Prosumers og fremtidens cirkulære turisme
Prosumers og fremtidens cirkulære turisme Art by Gustavo Perg