Dreamtainable

Vi skal være mere ambitiøse når vi fokusere på bæredygtig turisme.

Sep 2019 // Forfattet af
Jacob A. P. Bøgh & Johan Bidstrup

I 2019 topper begrebet sustainable listen over begreber, som virksomheder integrerer i deres strategier. Det er blevet en sovepude, der giver en falsk følelse af, at man gør noget godt for klimaet og verden. Kernen i en bæredygtig turisme, er at miljøet, det sociale og økonomien går hånd i hånd. Det er bare ikke nok.

Vi har brug for, at det ikke længere er acceptabelt at gå på kompromis med miljø og det sociale på grund af økonomi. Det gælder i hele samfundet, og især inden for turismebranchen. Hvorfor? Fordi turismebranchen sætter et stort aftryk på verden. På miljøet, på menneskeliv og på kulturarven. Derfor har vi også et ansvar for at gå forrest og være visionære. 

Kan vi blive mere ambitiøse end det nuværende fokus på bæredygtig turisme?

For at hæve barren, har vi udviklet begrebet Dreamtainable – et holistisk udviklingsbegreb, der sætter ambitiøse målsætninger for fremtidens bæredygtige turisme. Miljøet og det sociale sættes i centrum og får følgeskab af kultur.

Økonomi er ikke glemt, men den parkeres, når der skal tænkes i nye løsninger. Først når løsningerne er fundet, kigger vi på, hvordan de kan realiseres inden for de økonomiske rammer, der er til stede.

Med en dreamtainable tilgang sikrer vi altså, at al udvikling forgår på en ambitiøs måde. Det er vejen til en ansvarlig og rejseglad fremtid.

Med dreamtainable skal rammerne tegnes, til nye ambitiøse fremtider, hvor de rejsende skaber værdi istedet for at forbruge. Hvor lufthavne og hoteller er en integreret del af lokalsamfundets udvikling. Hvor rejsen er din læreplads med respekt, fordybelse og globale relationer på skemaet. Hvor virksomheder udvikles med fokus på hvordan vi får mere natur, vildt og dyreliv. 

Hvorfor ikke bare gøre som vi plejer?

Hvis ikke vi arbejder med at tager ansvar for at skabe en sund bæredygtig turisme, ender det med at der ikke er nogen turisme at arbejde for overhovedet.

Flere destinationer i verdenen oplever alvorlige konsekvenser af nutidens turismeindustris forbrugeradfærd. Sjældne naturområder nedbrydes af turisterne og beboerne i populære storbyer lider under overturisme.

Med et ansvarligt fokus på klima, sociale og kulturelle aspekter giver turismeindustrien sig selv en fremtid at eksistere og udvikle sig i. Uden et sundt miljø, præservering af kulturarv og hensyn til lokalbefolkningen vil rejser og oplevelser fremover se radikalt anderledes ud. Der skal handles nu, ellers kan konsekvensen blive at store dele af turismeindustrien må dreje nøglen om.

Omstillingen kræver nye forretningsmodeller og strategier med et holistisk sigte. Jeres organisation skal ikke kun tænke i lavthængende frugter og hurtige plusser på bundlinjen. Det skal ligge i DNA’et, at alt hvad I gør, også giver mening for både kulturarven, destinationernes lokalbefolkning og for naturen.

Skal vi løfte ambitionerne sammen?

Turisme bliver en nøgleaktør i en grøn fremtid. Vi skal væk fra at udvikle turiststrategier, der starter med bundlinjen. I stedet skal der prioriteres udviklingstiltag der fokuserer på proaktiv og positiv klimaforandring, kulturpræservering, samt fornuftig og langsigtet forretningsudvikling.

Vi skal være sammen om at løse opgaven og skabe en ambitiøs udvikling. Vil du være med til at finde gode løsninger og sikrer at fremtidens turisme bliver en vigtig aktør i en grøn fremtid? Så send os en mail og så er vi klar på at guide dig og din organisation. 

Dreamtainable - nyt perspektiv på bæredygtig turisme
Dreamtainable - nyt perspektiv på bæredygtig turisme Art by Feik chen on Behance